หนุน “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” ฟื้นฟูพัฒนาการและเยียวยาเด็กปฐมวัย

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอยในเด็กปฐมวัย คณะกรรมการจึงเสนอโมเดล “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เป็นแนวทางฟื้นฟูพัฒนาการและเยียวยาเด็กปฐมวัยในภาวะเปราะบาง ซึ่งจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป นอกจากนี้ยังได้พัฒนา Website “ปฐมวัยไทยแลนด์” และฐานข้อมูล Youth Link เชื่อมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัยจากทุกหน่วยงาน

ด้านคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โมเดล 3 เร่ง ได้แก่ 1.เร่งกำหนด “การฟื้นฟูเด็กปฐมวัย” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั้งระบบจนเกิดผล 2.เร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง 3.เร่งค้นหา เยียวยา และพัฒนาเด็กในภาวะเปราะบาง 3 ลด ได้แก่ 1.ลดการใช้สื่อจอใสในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง 2.ลดความเครียดคืนความสุขเด็ก 3.ลดใช้ความรุนแรง
ต่อเด็ก และ 3 เพิ่ม ได้แก่ 1.เพิ่มกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการที่เสียไป 2.เพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3.เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบนิเวศใกล้ตัวเด็ก ผ่านพลังครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเครือข่ายชุมชน.

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : ขยันแต่เด็ก “บีน่า-บลูคลิน” แฝดทายาท “นานา-เวย์” มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง